Algemene Voorwaarden

Welkom bij avotheastore.com!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Feniks & Co (Avotheastore.com), te vinden op https://avotheastore.com/ en de regels en voorschriften voor bepaalde producten.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf avotheastore.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderhevig aan het geldende Belgische recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door avotheastore.com te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Feniks & Co.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Feniks & Co en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op avotheastore.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot dit materiaal van avotheastore.com voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

 • Materiaal van avotheastore.com herpubliceren
 • Materiaal van avotheastore.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van avotheastore.com reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van avotheastore.com opnieuw distribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Feniks & Co filtert, redigeert, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Feniks & Co, haar agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Feniks & Co niet aansprakelijk voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Commentaren op deze website.

Feniks & Co behoudt zich het recht voor om alle reacties te monitoren en reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je gerechtigd bent om de commentaren op onze website te plaatsen en alle nodige licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De reacties geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Je verleent Feniks & Co hierbij een niet-exclusieve licentie om je commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om je Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen mogen een link naar onze Website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de Websites van andere bedrijven op de lijst; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • Dot.com community sites;
 • Verdelers van online gidsen;
 • internetportalen;
 • Accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We keuren linkverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Feniks & Co compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene resource informatie.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Feniks & Co. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door onze bedrijfsnaam te gebruiken; of
 • Door gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming is het niet toegestaan frames te maken rond onze webpagina's die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of pleiten voor inbreuk op de rechten van derden.

Uw privacy

Lees het Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Replica producten

Het gebruik van onze replica producten is strikt beperkt tot privégebruik in niet-publieke ruimtes, of publieke ruimtes met uitdrukkelijke toestemming. Deze producten zijn uitsluitend bedoeld voor decoratieve doeleinden en mogen in geen geval worden gebruikt om derden te bedreigen of bedreigend over te komen. De verkoop van onze decoratieve replica's is ten strengste verboden aan personen jonger dan 18 jaar. Bovendien mogen replica's van voorwerpen die na 1851 zijn gemaakt niet worden verkocht aan klanten in Nederland of Canada. Bestellingen naar adressen in deze landen worden onmiddellijk geannuleerd en terugbetaald. We behouden ons het recht voor om elke bestelling van replica's te annuleren als we reden hebben om aan te nemen dat de producten zullen worden gebruikt voor een ander doel dan voor decoratieve doeleinden.

Beperking van aansprakelijkheid

In het geval dat er schade ontstaat door onverantwoord gebruik van deze producten, kunnen wij noch onze vertegenwoordigers aansprakelijk worden gesteld. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens, gezondheid, fysieke of andere tastbare en ontastbare verliezen (zelfs als we zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van onze replica producten.